Asbestsanering

Actuele informatie?
Deze website wordt niet meer bijgehouden. Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen voor 2019 op deze website: www.subsidie-zonnepaneel2019.nl

In de jaren ’70 werden er huizen gebouwd waarin een eerste soort isolatiemateriaal – gemaakt van asbest – toegepast werd. Wie in een woning uit deze tijd woont heeft dan ook een heel grote kans dat dit materiaal verwerkt zit in zijn huis.

Asbest heeft een aantal slechte eigenschappen die zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Wanneer het materiaal gezaagd wordt komen er vezels vrij, die – wanneer ze worden ingeademd – heel schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. De materialen zijn zelfs kankerverwekkend. Het is dan ook om deze reden dat de overheid heeft bepaald dat alle woningen waarin asbest is verwerkt moeten worden gesaneerd. Alle daken die in contact staan met de buitenlucht dienen in 2024 asbestvrij te zijn.

Wanneer schakel je een asbestsaneringsbedrijf in?

Asbest saneren is een klus waarvan je meestal ziet dat deze door een professioneel bedrijf wordt uitgevoerd. Dit is ook de veiligste methode aangezien er bij het verwijderen nogal eens schadelijke vezels vrij komen. Het is echter een klus die per vierkante meter een prijskaartje oplopend vanaf €150 euro heeft. Als particulier mag je maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per perceel zelf verwijderen. Gaat het om een grotere hoeveelheid dan ben je verplicht om dit door een SC-540 gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren. Kom vrijblijvend in contact met gecertificeerde bedrijven en vergelijk de prijzen.

Subsidies (zakelijk) 2018

In 2018 kun je gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken en is de regeling speciaal bedoeld voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die asbest van het dak willen (laten) verwijderen. Het budget dat beschikbaar gesteld is is €11,3 miljoen euro. Houd er rekening mee dat je je aanvraag max. 6 maanden na uitvoering van het saneren van het asbestdak hebt ingediend. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat. Dat geldt ook wanneer het budget in 2017 overschreven of uitgeput is. Het is daarom verstandig om je aanvraag tijdig in te dienen.

De subsidie bedraagt €4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 euro per adres. Let op: dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling!

Deze informatie is afkomstig van www.rijksoverheid.nl. De informatie kan van tijd tot tijd wijzigen.

De exacte kosten voor asbestsanering weten?

Het saneren van asbest is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven bij verschillende asbestbedrijven op te vragen en te vergelijken. Met onze offerte service is dit mogelijk. Gratis en vrijblijvend.