Subsidie zonnepanelen 2018

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2018
Als je investeert in groene energie kan je nog steeds aantrekkelijke financiële tegemoetkomingen verwachten van de overheid. Hoe lang dit precies gaat aanhouden is onduidelijk. Het is vooral de BTW-teruggave wat de keuze aantrekkelijk maakt om zonnepanelen aan te schaffen voor zowel bedrijven als particuliere huiseigenaren.

Er bestaan helaas geen ‘echte’ zonnepaneel subsidies meer. Dat lijkt in eerste instantie afschrikwekkend, maar zelfs zonder subsidie zijn zonnepanelen een goede investering. Deze panelen gaan vaak 25 tot 30 jaar mee en kunnen jouw huishouden op jaarbasis tussen de €500 en €1.200 euro besparen. En kun je ondertussen tot wel drie keer je investering terugverdienen.

Kort samengevat is dit de huidige situatie omtrent de subsidieregelingen in 2018:

Particulieren Geen subsidie1
VvE’s Geen subsidie1
Sportverenigingen Subsidieregeling:
Energiebesparing en Duurzame Energie (RVO)
MKB-ers Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA, SDE+ 2018
Grote bedrijven Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA, SDE+ 2018
Agrariërs Subsidieregeling:
‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ (alleen in Friesland), SDE+ 2018

1Alhoewel de Rijksoverheid de term ‘subsidie’ niet gebruikt stellen sommige partijen dat de BTW-teruggave van de Belastingdienst ook als een soort subsidie voor particulieren gezien kan worden. Het verlaagt inderdaad de totale aanschafkosten van zonnepanelen en zou in die zin gezien kunnen worden als een ‘subsidie’. Een particulier kan namelijk het gehele BTW-bedrag bij de Belastingdienst terugvragen. Ook in 2018.

Wat kosten zonnepanelen in 2018?

Benader vandaag nog gratis en vrijblijvend meerdere zonnepaneelbedrijven en vergelijk het aanbod. Door de prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.

Subsidies in 2018

In 2018 (als de regelingen onveranderd blijven) zul je als particulier gebruik kunnen maken van de eerder genoemde BTW-regeling. Dit betekent dus dat je het volledige BTW-bedrag die je over je zonnepanelen systeem betaald hebt kunt terugvorderen bij de Belastingdienst. Bekijk pagina BTW zonnepanelen 2018 voor meer informatie.

Verder kun je gebruik maken van subsidies die aangeboden worden door provinciën en gemeenten. Een lijst met alle regelingen vind je op deze overheidswebsites: www.energiesubsidiewijzer.nl

> Zakelijk: diverse regelingen
Voor bedrijven zijn er speciale regelingen zoals de MIA, VAMIL, KIA en EIA.

> Zakelijk: SDE+ subsidie
De SDE+ subsidie voor (grote) bedrijven wordt tweemaal per jaar vrijgegeven en kunnen partijen zich in een bepaalde periode inschrijven voor subsidie. Zover bekend zal er ook in 2018 een SDE+ regeling zijn. Als we meer weten zul je dat hier terugvinden. Houd daarom onze website in de gaten.

Salderen gegarandeerd tot 2023

Als je je afvraagt of het voor jou nu een goed idee is om zonnepanelen aan te schaffen, dan kun je de salderingsregeling meenemen in je beslissing. Het is namelijk recentelijk besloten dat de salderingsregeling zal blijven bestaan tot en met 2023. Dat betekent dat je tot die tijd evenveel ontvangt voor de stroom die je te veel genereert als voor de stroom waar je voor zou betalen. Dit is inclusief transportkosten en belastingen. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een energiemeter die achteruit kan draaien.

Subsidies voorgaande jaren

De laatste echte subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid dateert uit 2012. Deze regeling welke officieel aan het eind van 2013 gestopt is, was een zeer groot succes. Halverwege 2013 was de subsidiepot namelijk al leeg en konden particulieren tot €650 euro terug krijgen op de aanschaf van hun zonnepanelen systeem.

BTW-regeling

Er is zo een regeling die een stuk lucratiever kan uitpakken voor de particuliere gebruiker dan een normale subsidie. Deze regeling is sinds de jaargang 2013 van toepassing en biedt de particulier de mogelijkheid om de BTW op de installatiekosten van de zonnepanelen in zijn geheel teruggevorderd te krijgen. De volle 21% BTW wordt teruggevorderd over de installatiekosten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de particuliere gebruiker stroom teruglevert aan het net. Bij dit soort gevallen wordt de particuliere gebruiker beschouwd als ondernemer en heeft hij recht op een teruggave van de BTW. Zelfs als de particuliere gebruiker niet geregistreerd staat als ondernemer heeft de particulier recht op deze regeling. Zie ook: www.belastingdienst.nl/btw-zonnepanelen

BTW-aangifte indienen
Als je dit formulier goed hebt ingevuld zal de Belastingdienst jou als ondernemer beschouwen en krijg je de mogelijkheid om binnen een aantal dagen de aangifte BTW in te dienen. Dit kan door middel van de gegevens die de Belastingdienst jou aanreikt zoals gebruikersnamen en toegangscodes. Nu kun je dus beginnen met de aangifte. In het jaar dat je de zonnepanelen hebt aangeschaft moet je de BTW betalen over de stroom die je hebt opgewekt. Hoe groot dit bedrag is hangt van meerdere factoren af maar is zelden zorgwekkend hoog. Door middel van bepaalde forfaits die de Belastingdienst hanteert hoef je nooit zelf te berekenen hoeveel exacte kilowattuur je precies hebt opgewekt. Deze forfait is een jaar van kracht. Dat is dus het eerste jaar dat je als particuliere gebruiker gebruik maakt van zonne-energie. Het maakt niet uit of je de zonnepanelen in een vroeg of laat stadium van dat jaar hebt aangeschaft. Je zult altijd het eerste jaar ten volle moeten betalen. Deze forfaits zijn meestal een jaar geldig en zien er als volgt uit. Stel je verbruikt 6000 wattpiek in het eerste jaar dan moet je een bedrag van ongeveer €140 euro voor het eerste jaar betalen. De rest van jouw aangifte zijn dan minimaal plus je krijgt jouw BTW terug. Alle bedragen in verband met BTW staan normaliter op de factuur die je van jouw energiemaatschappij toegestuurd krijgt. Van alle BTW krijg je dan uiteindelijk 21% teruggestort. Nadat je voor het eerste jaar aangifte van de BTW hebt gedaan kun je daarna voor de komende jaren een ontheffing vragen van de BTW op de zonnepanelen. Wel moet je oppassen dat je op tijd de Belastingdienst inlicht.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10.000 € 200

Voorbeeld
Aan jou is €800 BTW in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde BTW €60. Omdat de aan jou in rekening gebrachte BTW hoger is dan de verschuldigde BTW, kun je in dit voorbeeld €740 terugvragen. Vul in jouw aangifte het bedrag van €800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van €60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag ben je volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of je de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft. Je bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

  • Laat installateurs je vrijblijvend meer vertellen over deze regeling. Vraag offertes op.

Kosten

Het is erg goed om te horen dat je gebruik kunt maken van de BTW-regeling maar wat kosten zonnepanelen nu precies? Er zijn verder ook een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Zo kan je denken aan de kosten en baten. Je moet goed nadenken over het rendement, wat de kosten per Wattpiek (Wp) zijn en wat het systeem je uiteindelijk gaat besparen. Zo is het bijv. nooit verstandig om meer op te wekken dan je jaarlijks verbruikt.

Gemiddelde kosten
De gemiddelde kosten van zonnepanelen zijn tussen de €4.700 en €5.600 euro voor 11 panelen voor één persoon, tot €11.500 en €12.500 euro voor 26 panelen voor 6 personen. Hiermee bespaar je tussen de €500 en €1.200 euro op jaarbasis. Een kwart van dat geld gaat naar installatiekosten, driekwart naar materiaalkosten. Er zijn verschillende materiaalsoorten, variërend in kosten van €400 tot €700 euro per paneel, waarbij de duurste panelen uiteraard meer rendement opleveren. Zie pagina; kosten zonnepanelen.

De onderstaande tabel geeft duidelijk weer hoeveel je gemiddeld betaalt voor de zonnepanelen zelf en voor de installatie ervan. Daarnaast zie je ook wat de jaarlijkse besparing is. Als jouw huishouden 4 personen bevat, dan heb je 18 zonnepanelen nodig om alle energie die je gebruikt op te kunnen wekken. Echter, je kunt natuurlijk altijd minder zonnepanelen installeren en toch winst maken. Alle bedragen in de tabel zijn inclusief btw.

Aantal Aantal personen Prijs installatie Prijs materialen Totaalprijs Totaalprijs na btw-teruggave Jaarlijkse besparing
8 1 €1050 €3100 €4150 €3275,50 €400 – €450
13 2 €1575 €4725 €6300 €4977 €650 – €700
16 3 €1815 €5435 €7250 €5727,50 €800 – €850
18 4 €1940 €5810 €7750 €6122,5 €900 – €950
20 5 €2100 €6300 €8400 €6636 €1000 – €1050
21 6 €2200 €6600 €8800 €6952 €1100 – €1150

Wat kosten zonnepanelen in 2018?

Benader vandaag nog gratis en vrijblijvend meerdere zonnepaneelbedrijven en vergelijk het aanbod. Door de prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.

Bronnen:
– Rijksoverheid; zonnepanelen: www.rijksoverheid.nl
– Rijksoverheid: subsidie sportverenigingen: www.rvo.nl
– Belastingdienst: BTW-regeling: www.belastingdienst.nl
– BespaarLokaal: www.bespaarlokaal.nl