Subsidie zonnepanelen 2018

Laatst bijgewerkt op 6 december 2018
Als je investeert in groene energie dan kan je nog steeds aantrekkelijke financiële tegemoetkomingen van de overheid verwachten. Hoe lang dit precies gaat aanhouden is onduidelijk. Het is vooral de BTW-teruggave wat de keuze voor particuliere huiseigenaren aantrekkelijk maakt om zonnepanelen aan te schaffen.

Er bestaan helaas geen ‘echte’ zonnepaneel subsidies meer. Dat lijkt in eerste instantie afschrikwekkend, maar zelfs zonder subsidie zijn zonnepanelen een goede investering. Deze panelen gaan vaak 25 tot 30 jaar mee en kan jouw huishouden op jaarbasis tussen de €500 en €1.200 euro besparen. Gedurende de levensduur van het systeem kun je tot wel drie keer je investering terugverdienen. De regelingen die wel bestaan zijn zogenoemde indirecte regelingen die de totale kosten van een zonnepaneel systeem doen verlagen.

Kort samengevat is dit de huidige situatie omtrent de subsidieregelingen in 2018:

Particulieren Geen subsidie1
VvE’s Geen subsidie1
Sportverenigingen Subsidieregeling:
Energiebesparing en Duurzame Energie (RVO)
MKB-ers Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA, Zon SDE+ 2018
Grote bedrijven Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA, Zon SDE+ 2018
Agrariërs Subsidieregeling:
‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ (alleen in Friesland), SDE+ 2018

1Alhoewel de Rijksoverheid de term ‘subsidie’ niet gebruikt stellen sommige partijen dat de BTW-teruggave van de Belastingdienst ook als een soort subsidie voor particulieren gezien kan worden. Het verlaagt inderdaad de totale aanschafkosten van zonnepanelen en zou in die zin gezien kunnen worden als een ‘subsidie’. Een particulier kan namelijk het gehele BTW-bedrag bij de Belastingdienst terugvragen. Ook in 2018.

Wat kosten zonnepanelen in 2018?

Benader vandaag nog gratis en vrijblijvend meerdere zonnepaneelbedrijven en vergelijk het aanbod. Door de prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.

Subsidies in 2018

In 2018 (als de regelingen niet veranderen) zul je als particulier gebruik kunnen maken van de eerder genoemde BTW-regeling. Dit betekent dus dat je het volledige BTW-bedrag die je over je zonnepanelen systeem betaald hebt kunt terugvorderen bij de Belastingdienst. Bekijk pagina BTW zonnepanelen 2018 voor meer informatie.

Verder kun je gebruik maken van zogenoemde lokale subsidies die aangeboden worden door jouw provincie en/of gemeente. Een lijst met alle regelingen vind je op deze overheidswebsite: www.energiesubsidiewijzer.nl

> Zakelijk: diverse regelingen
Voor bedrijven zijn er speciale regelingen zoals de MIA, VAMIL, KIA en EIA. Zie pagina zakelijke subsidies.

> Zakelijk: SDE+ 2018 subsidie
De SDE+ subsidie voor (grote) bedrijven wordt tweemaal per jaar vrijgegeven en kunnen partijen zich in het voorjaar en najaar inschrijven voor een subsidie. Voor zover bekend is zal er ook in 2018 een SDE+ regeling zijn. Zie deze website van de Rijksoverheid voor meer informatie en de opening van de eerste ronde.

Subsidies voorgaande jaren

De laatste ‘echte’ subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid dateert uit 2012. Deze regeling welke officieel aan het eind van 2013 gestopt is, was een zeer groot succes. Halverwege 2013 was de subsidiepot namelijk al leeg en konden particulieren, afhankelijk van het systeem, tot €650 euro terug krijgen op de aanschaf van hun zonnepanelen. Belangrijk om te weten is dat er destijds geen BTW-regeling van kracht was. Bij een gemiddeld systeem kun je nu in 2018 al meer dan €1000 euro terugvorderen; aanzienlijk meer dan bij de laatste ‘echte’ subsidie dus.

Salderingsregeling gegarandeerd tot 2023?

Als je je afvraagt of het voor jou nu een goed idee is om zonnepanelen aan te schaffen, dan kun je de salderingsregeling meenemen in je beslissing. Het is namelijk recentelijk besloten dat de salderingsregeling zal blijven bestaan tot en met 2023. Dat betekent dat je tot die tijd evenveel ontvangt voor de stroom die je te veel genereert als voor de stroom waar je voor zou betalen. Dit is inclusief transportkosten en belastingen. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een energiemeter die terug kan draaien. Houd er echter wel rekening mee dat dit alleen van toepassing is tot aan de salderingsgrens (die staat gelijk aan jouw afname van stroom op jaarbasis en is voor elk huishouden weer anders).

Update: de regeling was gegarandeerd tot 2023 maar Minister Wiebes gooit de salderingsregeling al in 2020 op de schop. Hier meer over op Business Insider.

Update 2: ‘Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.’ Zie website: www.rvo.nl

BTW-regeling

Er is zoals eerder beschreven een andere soort regeling die een stuk lucratiever kan uitpakken voor particulieren dan een normale subsidie. Deze regeling is sinds de jaargang 2013 van toepassing en biedt de particulier de mogelijkheid om de BTW op de installatiekosten in zijn geheel teruggevorderd te krijgen. Zie ook: www.belastingdienst.nl/btw-zonnepanelen

BTW-aangifte indienen
Er moeten natuurlijk eerst een aantal stappen gezet worden voordat je het BTW-bedrag terug kan vorderen. Ten eerste moet je natuurlijk zonnepanelen aanschaffen, waarna ze geplaatst en geïnstalleerd zullen worden. Dan ontvang je een rekening van de installatiemonteur, waarmee je je als ondernemer kan aanmelden bij de Belastingdienst. Dat moet gebeuren binnen hetzelfde kwartaal als wanneer je de rekening krijgt. Daarna ontvang je automatisch een BTW-nummer. Vervolgens dien je een ontheffing aan te vragen van de BTW-verplichtingen. Dat zal betekenen dat je verder geen jaarlijkse aangifte meer hoeft te doen voor de BTW, maar dat je eens per jaar een formuliertje hoeft in te vullen zodat de Belastingdienst kan zien of je nog aan alle voorwaarden voldoet.

Als je dit formulier hebt ingevuld zal de Belastingdienst jou als ondernemer beschouwen en kun je binnen een aantal dagen de BTW-aangifte indienen. Dit kan door middel van de gegevens die de Belastingdienst jou aanreikt zoals gebruikersnamen en toegangscodes. Nu kun je dus beginnen met de aangifte. Laat een zonnepaneel installateur je meer vertellen over de mogelijkheden.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0 – 1000 €20 euro
1001 – 2000 €40 euro
2001 – 3000 €60 euro
3001 – 4000 €80 euro
4001 – 5000 €100 euro
5001 – 6000 €120 euro
6001 – 7000 €140 euro
7001 – 8000 €160 euro
8001 – 9000 €180 euro
9001 – 10.000 €200 euro

Voorbeeld
Aan jou is €800 BTW in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde BTW €60. Omdat de aan jou in rekening gebrachte BTW hoger is dan de verschuldigde BTW, kun je in dit voorbeeld €740 terugvragen. Vul in jouw aangifte het bedrag van €800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van €60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag ben je volledig verschuldigd. Je bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen (overigens bestaan er al jaren geen specifieke zonnepaneel subsidies voor particulieren meer). Wat je uiteindelijk kwijt bent voor een zonnepaneel systeem op jouw dak kun je het beste laten uitrekenen door zonnepaneel experts. Vraag gratis offertes incl. een kostenoverzicht en rendementsberekening op.

Kosten

Het is erg goed om te horen dat je gebruik kunt maken van de BTW-regeling maar wat kosten zonnepanelen nu precies? Er zijn verder ook een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Zo kan je denken aan de kosten en baten. Je moet goed nadenken over het rendement, wat de kosten per Wattpiek (Wp) zijn en wat het systeem je uiteindelijk gaat besparen. Zo is het bijv. nooit verstandig om meer op te wekken dan je jaarlijks verbruikt.

Gemiddelde kosten
Zonnepanelen kosten gemiddeld tussen de €4.700 en €5.600 euro voor elf zonnepanelen voor een eenpersoonshuishouden en tot €9.000 euro voor 25 zonnepanelen voor een huishouden met 6 personen. Je kan hiermee tussen de €500 en €1.200 euro per jaar besparen, waar 25% op gaat aan installatiekosten en 75% aan materiaal. Binnen acht jaar kan je dan je geld terugverdiend hebben. De huidige prijzen weten? Laat meerdere installateurs je dan een gratis prijsopgave toesturen en vraag vrijblijvende offertes op. Zie ook pagina: kosten zonnepanelen.

Aantal Aantal personen Prijs installatie Prijs materialen Totaalprijs Totaalprijs na BTW-teruggave Jaarlijkse besparing
8 1 €1050 €3100 €4150 €3275 €400 – €450
13 2 €1575 €4725 €6300 €4977 €650 – €700
16 3 €1815 €5435 €7250 €5727 €800 – €850
18 4 €1940 €5810 €7750 €6122 €900 – €950
20 5 €2100 €6300 €8400 €6636 €1000 – €1050
25 6 €2200 €6600 €8800 €6952 €1100 – €1150

De bovenstaande tabel geeft weer hoeveel je gemiddeld betaalt voor de panelen zelf en de installatie ervan. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Wat kosten zonnepanelen in 2018?

Benader vandaag nog gratis en vrijblijvend meerdere zonnepaneelbedrijven en vergelijk het aanbod. Door de prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.

Bronnen:
– Rijksoverheid; zonnepanelen: www.rijksoverheid.nl
– RVO; SDE+ 2018 subsidie: www.rvo.nl
– Belastingdienst; BTW-regeling: www.belastingdienst.nl
– Asbest subsidieregeling; alles over 2018: www.subsidie-asbest2018.nl